Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zapraszamy

do skorzystania z naszych usług  !

 

Problemy IT

My je rozwiążemy  !

 

Urządzenie fiskalne Online

kasy, drukarki.

 

RABAT 15%

stały klient ma zapewniony rabat!

 

Ważne daty

Nowe terminy dla podatników do obowiązku prowadzenia ewidencji zna kasach online. Pamiętaj !! aby otrzymać zwrot do 90%-700zł musisz mieć zafiskalizowane urządzenie przed dniem podanym w rozporządzeniu.
 
Od 1 stycznia 2021 roku:
 • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Od 1 lipca 2021 roku:
 • Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
 

monitoring rozwiazania dla szkół i osiedli

monitoring osiedle

Systemy telewizji dozorowej są standardowymi systemami bezpieczeństwa w nowo oddawanych do użytku budynkach mieszkalnych oraz realizowanych osiedlach mieszkaniowych. Oczywiste zalety telewizji dozorowej dla mieszkańców powodują również, że istniejące już osiedla i wspólnoty mieszkaniowe, w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, decydują się na instalację systemu kamer.

W związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności, oraz stosunkowo wysokim poziomem akceptacji dla monitoringu wizyjnego najbliższego otoczenia, należy oczekiwać coraz większego upowszechniania się takich systemów. Dodatkowo stale spadające koszty urządzeń CCTV powodują, że nawet niewielkie osiedla i wspólnoty mogą pozwolić sobie na zainstalowanie takich systemów, bez nadmiernego obciążania budżetu. W systemach tych dynamicznie wzrasta również jakość finalna dostępnego strumienia wideo, co umożliwia obserwowanie szerokich scen z dużą rozpoznawalnością małych detali. Przeprowadzone badania dowodzą, że instalacja systemu monitoringu pozwala zredukować przestępczość nawet o 80%. Jeżeli przestępczość wzrasta, to na obszarach monitorowanych jest zawsze niższa, niż tam, gdzie nadzoru wizyjnego brak. Po instalacji systemu istnieje tendencja do migracji przestępczości w obszary nie objęte takim nadzorem, dlatego szczególnie ważne jest zastosowanie monitoringu na całym obszarze osiedla.

Jak dla każdego typu obiektu, realizację i wybór technologii musi poprzedzić analiza zagrożeń dla takiego obiektu. Wiarygodna analiza musi być realizowana we współpracy z administratorem obiektu oraz jego mieszkańcami i w jej ramach należy:

 • określić podstawowe typy zagrożeń dla obiektu,
 • ustalić na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz organami porządkowymi liczbę punktów kamerowych oraz ich typy (kamery stacjonarne, obrotowe, kolorowe),
 • określić, czy system będzie bezobsługowy, czy będzie posiadał centra nadzoru (oraz ustalić dokładną ich liczbę),
 • udostępnić sygnały wizji innym użytkownikom, np. policji, mieszkańcom itp.,
 • dokonać wyboru medium transmisyjnego (światłowód, droga radiowa lub kable miedziane) oraz typu przesyłanych sygnałów (sygnał analogowy HD czy sygnał cyfrowy),
 • ustalić sposób dystrybucji poszczególnych obrazów z kamer do centrów monitoringu oraz możliwości wykorzystania już istniejącej instalacji teletechnicznej,
 • określić sposób oraz parametry archiwizacji, kopiowania i udostępniania nagranego materiału (czas archiwizacji, rozdzielczość, jakość),
 • określić, czy budowany system jest docelowy, czy powinna istnieć możliwość jego rozbudowy i ewentualnej integracji z elementami już działającego systemu bezpieczeństwa.

Takie sformułowanie koncepcji pozwala wstępnie oszacować koszty jej realizacji. Na podstawie powyższych ustaleń należy sporządzić mapę z naniesionymi wszystkimi elementami tej koncepcji. Dzięki niej będzie można stworzyć szczegółowy projekt systemu monitoringu z precyzyjnym opisem każdego punktu kamerowego, proponowanych urządzeń i sposobu ich funkcjonowania oraz przebiegu tras kablowych i związanych z tym prac.

Zakończenie budowy systemu monitoringu wizyjnego wiąże się z procedurami testowania i odbioru. Należy potwierdzić zgodność zastosowanych urządzeń z projektem (dokumentacją techniczną). Dodatkowo należy określić, czy sceny obserwowane przez kamery odpowiadają założeniom koncepcyjnym i odpowiednim przepisom dotyczącym warunków rozpoznania i identyfikacji osób. Niespełnienie powyższych standardów uniemożliwi wykorzystanie zarchiwizowanych materiałów w procesie dowodowym.

Aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu, należy zadbać o serwisowe i techniczne wsparcie wykonawcy po oddaniu systemu do użytkowania. Jeśli w umowie wykonawczej brakuje zapisów dotyczących okresowych testów sprawności w okresie gwarancyjnym oraz po tym okresie, system jest skazany na stopniową utratę funkcjonalności i degradację. Jeśli nie dokonuje się okresowych przeglądów i napraw oraz nie czyści kamer i obudów (kloszy), komfort i efekty pracy operatorów są ograniczone.

Dostarczane wraz z urządzeniem zaawansowane aplikacje umożliwiają budowę wielu stacji monitorowania, zdolnych do nadzoru i podglądu obrazów z kamer z wielu lokalizacji rozproszonych i redundantnego zapisu. Możliwości zdalnej konfiguracji oraz monitorowania stanu pracy urządzeń pozwalają na wyeliminowanie lokalnej obsługi i skupienie wszystkich funkcji zarządzających w jednym lub kilku oddalonych centrach zarządzania. Konfiguracja scenariuszy zdarzeń pozwala na zautomatyzowanie wielu standardowych procesów monitoringu.

Dodatkowo, aby usprawnić pracę operatorów, aplikacje sieciowe umożliwiają wykorzystanie samodzielnie przygotowanych przez administratora systemu podkładów graficznych - map. Dzięki łatwości i intuicyjności obsługi oraz unikatowym cechom użytkowym, funkcja ta pozwala na zwiększenie efektywności pracy operatorów i tym samym lepszy dozór monitorowanych obiektów.

Od zastosowanych rozwiązań oraz wyboru wykonawcy systemu monitoringu wizyjnego zależy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Aby to bezpieczeństwo umocnić i profesjonalnie chronić wspólne mienie mieszkańców oraz ich samych, należy zaufać partnerom sprawdzonym, posiadającym doświadczenie w realizacji takich systemów oraz dysponującym najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, gwarantującymi najwyższą jakość i niezawodność. AAT HOLDING S.A. zapewnia najwyższą jakość oferowanych rozwiązań oraz pomoc w planowaniu i realizacji takich systemów.

novus szkola

 Szkoły oraz placówki oświatowo-wychowawcze to miejsca, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetowym celem personelu szkolnego oraz rodziców. Jego poziom zależy od wielu czynników, ale prawidłowo wdrożone elektroniczne systemy bezpieczeństwa stanowią gwarancję znacznego podniesienia poziomu ochrony.

Wdrożenie systemu monitoringu nie może być jednorazowym aktem, ale procesem poprzedzonym wieloma działaniami, a także pracami realizowanymi już po zakończeniu instalacji. Dlatego wdrażanie systemu monitoringu wizyjnego na wszystkich jego etapach warto powierzyć profesjonalistom, którzy pomogą inwestorowi nie tylko w doborze technologii i konkretnych produktów, ale również pozwolą zaprojektować i wdrożyć system, stworzyć procedury obsługi oraz zapewnić jego nieprzerwaną pracę.

Bardzo ważnym elementem wdrażania systemu monitoringu wizyjnego jest wcześniejsza analiza zagrożeń dla danego obiektu. Proste powielanie rozwiązań zastosowanych na innych podobnych obiektach może nie przynieść pożądanych efektów. Różne placówki mogą być narażone na różnorodne zagrożenia, występujące z różną intensywnością, cechujące się inną specyfiką, i to zróżnicowanie musi znaleźć swoje odbicie w zastosowanym systemie monitoringu wizyjnego.

Nauczyciele dyżurujący podczas przerwy nie są w stanie zapobiec wszystkim możliwym zagrożeniom, ale system monitoringu znacznie zwiększy efektywność nadzoru i pomoże zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom. Już sama świadomość bycia nagrywanym i obserwowanym wymusza rezygnację z bezprawnych zachowań lub ich migrację poza obszar szkoły. Dodatkowo, w przypadku zdarzeń mających miejsce w polu widzenia kamery, dzięki archiwum możliwa jest bardzo obiektywna wideoweryfikacja danego zdarzenia (nawet do kilkudziesięciu dni wstecz), eliminująca konieczność polegania wyłącznie na sprzecznych zeznaniach uczestników czy świadków zdarzenia. Częstym uzupełnieniem systemu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych jest system kontroli dostępu. Systemy KD pozwalają regulować przepływ strumienia ludzi, uniemożliwiają wejście osób nieuprawnionych na teren obiektu oraz ograniczają wejście do stref zabronionych dla wybranego typu użytkownika (zaplecze, pokój nauczycielski, klasy). Dodatkowo automatyczne powiązanie informacji z tych dwóch systemów pozwala na zapobieganie procederom udostępniania kart dostępu czy posługiwania się nieautoryzowanymi kartami.

Monitoring wizyjny, połączony z kontrolą dostępu, to rekomendowane rozwiązanie dla powyżej opisanych sytuacji i gwarancja bezpiecznej szkoły.

Instalując te systemy na terenie szkoły zyskujesz:

 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa
 • zwiększenie efektywności systemu nadzoru
 • możliwość obiektywnej wideoweryfikacji zdarzeń
 • łatwą identyfikację osób przebywających na terenie szkoły

 

 

 

 

 

 

Pakiety serwisowe dla naszych klientów

Pakiet ProGold

 • pakiet indywidualny
 • ustalony na potrzeby klienta
 • elastyczny
 • na postawie umowy
 • pomoc z pulpitu zdalnego
 • czas reakcji serwisanta do 3 godzin

więcej

Pakiet ProSilver

 • od 5 do 15 komputerów
 • 10 bezpłatnych godzin
 • 2 przeglądy konserwacyjne
 • na postawie umowy
 • pomoc z pulpitu zdalnego
 • czas reakcji serwisanta do 5 godzin

więcej

Pakiet Pro

 • do 5 komputerów
 • 5 bezpłatnych godzin
 • 1 przegląd konserwacyjne
 • na podstawie umowy
 • pomoc z pulpitu zdalnego
 • czas reakcji serwisanta do 12 godzin

więcej

Pakiet SoS

 • na zlecenie klienta
 • dojazd do klienta
 • wycena GRATIS !!
 • na postawie zgłoszenia klienta
 • pomoc z pulpitu zdalnego
 • czas reakcji serwisanta do 2 godzin

więcej

Do góry